english

Museum van Bommel van Dam

Commissioned by Stichting Vrienden van het Museum van Bommel van Dam.
I was asked to photograph the empty museumbuilding, as well as the new building where the museum will move into, the Post office in Venlo. 
The almost empty buildings are showing the afterglow of their history.
The series consists of 12 photos, 6 of each location.

dutch

Museum van Bommel van Dam

In opdracht van Stichting Vrienden van het Museum van Bommel van Dam ben ik gevraagd het lege museumgebouw te fotograferen, evenals het nieuwe gebouw waar het museum naar toe gaat, het postkantoor in Venlo.
De bijna lege gebouwen tonen de nagloed van hun geschiedenis.
De serie bestaat in totaal uit 12 beelden, van elke locatie 6.